Nowa instytucja w Sieci Badawczej Łukasiewicz

W wyniku konsolidacji Instytutu Odlewnictwa oraz Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania powstał Krakowski Instytut Technologiczny. Jego przewagą mają być interdyscyplinarne kompetencje oraz uzupełniające się obszary badawcze.

Krakowski Instytut Technologiczny, powstały w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, będzie prowadził interdyscyplinarne badania obejmujące zarówno klasyczne, jak i nowoczesne technologie wytwarzania i obróbki materiałów. Instytut będzie rozwijał technologie druku 3D na bazie metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki, a także wytwarzał materiały oraz narzędzia dla przemysłu zaawansowanych technologii. Wśród innych obszarów badawczych tej jednostki wymieniane są projektowanie i wytwarzanie materiałów na potrzeby elektromobilności, w tym ogniw paliwowych, wytwarzanie i obróbka materiałów kompozytowych oraz nanokompozytowych dla zastosowań specjalnych czy rozwój w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów zgodnych z założeniami przemysłu 4.0.

W strukturze Instytutu będą funkcjonować 4 wydziały: Centrum Technologii Odlewania, Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Centrum Obróbki Materiałów oraz Centrum Badań Materiałowych.

Na czele Krakowskiego Instytutu Technologicznego stanie dr inż. Michał Kwiecień, któremu życzymy wielu sukcesów!

Wstecz

Partnerzy Medialni